Blog
SQL Server
1

Clustered Index và Non-Clustered Index là gì?

Index trong SQL Server là một cấu trúc dữ liệu được lưu trữ trên ổ cứng tương ứng với một table hoặc view nhằm mục đích tăng tốc độ việc truy xuất dữ liệu từ table hoặc view đó. Một index chứa các keys được xây dựng từ một hoặc …

Read More
Khác

Top 3 phần mềm cắt nhạc tốt nhất (miễn phí)

Có nhiều lúc bạn muốn chia nhỏ file audio hoặc file video cho một mục đích nào đó như để làm nhạc chuông điện thoại, để gép vào một file khác nhằm mục đích giải trí, chia nhỏ file sách audio thành từng chương, mục cho mục đích dễ quản …

Read More
SQL Server

Đánh số thứ tự bản ghi trong SQL Server

Trong rất nhiều trường hợp, bạn muốn đánh số thứ tự các bản ghi của kết quả câu truy vấn trong SQL theo  một hoặc một số tiêu chí nào đó nhằm mục đích trình bày cũng như xử lý dữ liệu được trực quan hoặc dùng vào nhiều mục …

Read More
SQL Server

Hàm thông dụng trong SQL Server – Phần 1: Hàm ngày tháng (1)

Loạt bài này giới thiệu các hàm và cách sử dụng các hàm thông dụng trong SQL Server, cũng như ví dụ cụ thể đi kèm để giúp người đọc, đặc biệt là những người mới làm quen với SQL Server tiếp cận dễ dàng. Những hàm này cũng là …

Read More
SQL Server

Hàm thông dụng trong SQL Server – Phần 1: Hàm ngày tháng (2)

Tiếp theo phần 1 của hàm ngày tháng trong SQL Server, phần này giới thiệu riêng thêm một hàm trong nhóm hàm ngày tháng đó là hàm DATEADD(). Hàm DATEADD trong SQL Server  Hàm này có cấu trúc như sau: DATEADD (datepart , number , date ) –          Trong đó …

Read More
SQL Server

Cơ bản về Index trong SQL Server

Index trong SQL Server là một trong những yếu tố quan trọng nhất góp phần vào việc nâng cao hiệu suất của cơ sở dữ liệu. Index trong SQL Server tăng tốc độ của quá trình truy vấn dữ liệu bằng cách cung cấp phương pháp truy xuất nhanh chóng …

Read More
Khác

Chuyển đổi PDF sang Word nhanh nhất, tốt nhất

Bạn muốn chuyển đổi một file PDF sang Word cho mục đích công việc nào đó. Hãy làm theo các bước sau mà không cần phải cài đặt bất cứ phần mềm nào lên máy. Bước 1: vào trang web: https://www.pdftoword.com Bước 2: tìm đến file PDF bạn muốn chuyển đổi …

Read More
Khác

Chuyển đổi file word từ Office 2007, 2010 (docx) sang file word Office 2003 (doc)

Công việc hàng ngày yêu cầu bạn phải xử lý rất nhiều tài liệu đến từ nhiều nguồn khác nhau. Thật không may, máy tính của bạn chỉ có Office 2003, trong khi tài liệu đến từ nguồn soạn bằng Office từ 2007 trở đi, mà Office 2003 chỉ có …

Read More
Khác

Các loại JOIN (INNER JOIN, LEFT OUTER JOIN, RIGHT OUTER JOIN, FULL JOIN, CROSS JOIN) trong SQL Server

Giới thiệu Mệnh đề Join trong SQL Server dùng để kết nối các bảng, view, sub query lại với nhau thông qua các foreign key hoặc các cột có giá trị tương ứng ở cả hai bảng, view hoặc các sub query. Một ví dụ cơ bản cho việc dùng …

Read More