Khác

Top 3 phần mềm cắt nhạc tốt nhất (miễn phí)

Có nhiều lúc bạn muốn chia nhỏ file audio hoặc file video cho một mục đích nào đó như để làm nhạc chuông điện thoại, để gép vào một file khác nhằm mục đích giải trí, chia nhỏ file sách audio thành từng chương, mục cho mục đích dễ quản …

Khác

Chuyển đổi PDF sang Word nhanh nhất, tốt nhất

Bạn muốn chuyển đổi một file PDF sang Word cho mục đích công việc nào đó. Hãy làm theo các bước sau mà không cần phải cài đặt bất cứ phần mềm nào lên máy. Bước 1: vào trang web: https://www.pdftoword.com Bước 2: tìm đến file PDF bạn muốn chuyển đổi …

Khác

Chuyển đổi file word từ Office 2007, 2010 (docx) sang file word Office 2003 (doc)

Công việc hàng ngày yêu cầu bạn phải xử lý rất nhiều tài liệu đến từ nhiều nguồn khác nhau. Thật không may, máy tính của bạn chỉ có Office 2003, trong khi tài liệu đến từ nguồn soạn bằng Office từ 2007 trở đi, mà Office 2003 chỉ có …

Khác

Các loại JOIN (INNER JOIN, LEFT OUTER JOIN, RIGHT OUTER JOIN, FULL JOIN, CROSS JOIN) trong SQL Server

Giới thiệu Mệnh đề Join trong SQL Server dùng để kết nối các bảng, view, sub query lại với nhau thông qua các foreign key hoặc các cột có giá trị tương ứng ở cả hai bảng, view hoặc các sub query. Một ví dụ cơ bản cho việc dùng …